Legislație națională

Legislație națională specială

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (republicată)
Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guve