Grup de lucru

Grup de lucru privind drepturile lucrătorilor U.E.
– sub autoritatea CNCD –

Grupul de lucru pentru coordonare privind drepturile lucrătorilor U.E. este un organism profesional consultativ, format din 9 reprezentanți, câte unul pentru fiecare instituție responsabilă cu implementarea prevederilor Legii 106/2017, care se întrunește ori de câte ori se impune, la convocarea și sub autoritatea CNCD, în calitate de coordonator național pentru promovarea, monitorizarea şi susţinerea egalităţii de tratament a lucrătorilor din Uniunea Europeană şi membrii familiilor lor care îşi exercită drepturile pe teritoriul României.

Grupul de lucru pentru coordonare privind drepturile lucrătorilor U.E. funcționează în conformitate cu atribuțiile CNCD și cu sarcinile ce revin fiecărei instituții responsabile cu adoptarea și aplicarea la nivel național a măsurilor care facilitează exercitarea drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații.

În activitățile sale, grupul de lucru pentru coordonare privind drepturile lucrătorilor U.E. este guvernat de regulamente legale, regulament de funcționare a CNCD și procedurile de lucru ale Biroul pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E. (B.P.M.S.E.T.L.U.E.), în baza cărora emite rezoluții și concluzii proprii.

Scopul activităților grupului de lucru pentru coordonare privind drepturile lucrătorilor U.E. este de a ajuta la centralizarea informațiilor și acțiunilor legate de drepturile lucrărilor U.E. în România și de coagulare a unui punct de vedere național unitar în dialogul comunitar privind libera circulație a lucrătorilor, combaterea discriminării și a încălcării egalității de tratament.

Instituții responsabile în domeniile exercitării drepturilor lucrătorilor U.E în România

Ministerul Muncii şi Protecției Sociale
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Ministerul Finanţelor
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă