Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării

Garant al respectării și aplicării
principiului nediscriminării

Atribuții în domeniul nediscriminării