EU Workers Rights

Cui ne adresăm?

Cetățenilor Uniunii Europene și ai statelor membre ale Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) care sunt lucrători în România și membrilor acestora de familie, care îi însoțesc sau li se alătură.

Cetățenilor Confederației Elvețiene care sunt lucrători în România și membrilor acestora de familie, care îi însoțesc sau li se alătură.

Definiții și termeni
Vizualizează documentul

Care sunt beneficiile?

Beneficiați de majoritatea avantajelor (mai ales sociale şi fiscale) așa cum sunt acestea acordate de către statul român propriilor cetăţeni și așa cum prevede legislația națională:

Domeniile de interes și instituțiile responsabile pentru accesarea drepturilor lucrătorilor U.E. în România

Lucrătorii U.E. și membrii familiilor acestora au la dispoziție, pe teritoriul României, opt Autorități publice cu atribuții specifice în fiecare domeniu stipulat de Directiva 2014/54/UE și transpuse în Legea 106/2017. Informațiile aferente fiecărui domeniu sunt disponibile pe site-urile instituțiilor responsabile, cuprinzând legislație, aplicare, drepturi și unele modalități de soluționare a obstacolelor întâmpinate:

Accesul la locuri de muncă
Vizualizează documentul
Condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă
Vizualizează documentul
Accesul la avantajele sociale şi fiscale
Vizualizează documentul
Asocierea la organizaţii sindicale şi dreptul de a fi ales ca reprezentant al salariaţilor
Vizualizează documentul
Accesul la formare profesională
Vizualizează documentul
Accesul la locuinţe
Vizualizează documentul
Accesul la educaţie, la cursurile de ucenicie şi de formare profesională
Vizualizează documentul
Asistenţă acordată de oficiile pentru ocuparea forţei de muncă
Vizualizează documentul