EURES și SOLVIT

De reținut!

Pentru orice caz de încălcare a dreptului la libera circulație a lucrătorilor U.E, de discriminare pe motiv de cetățenie
sau încălcarea egalității de tratament, puteți apela la  CNCD pentru informare, consultanță sau sesizare și
soluționare. Vă putem sfătui cu privire la drepturile pe care le aveți pe teritoriul României și în tot spațiul Uniunii
Europene și cum să vă apărați cel mai bine aceste drepturi.

Portalul EURES

European Employment Services sau Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă – este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din statele membre ale SEE (ţările UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere implicate pe piaţa muncii precum sindicatele şi patronatele. Elveţia participă, de asemenea, la reţeaua EURES.

Portal EURES

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)

Oferă servicii de mediere a muncii în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European în calitatea sa de membru EURES. EURES România promovează locurile de muncă vacante transmise mai ales de către serviciile publice europene de ocupare, în special prin publicarea lor pe portalul ANOFM, astfel încât ofertele de muncă să devină accesibile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în spaţiul european.

Portalul ANOFM