Informare și Pomovare

Punct de contact

CNCD servește drept punct de contact și sesizare, ca autoritate căreia i se pot adresa aceste persoane dacă se confruntă cu probleme pe teritoriul României.
În exercitarea funcției sale ca punct de contact, CNCD acționează promovând trei principii fundamentale: Informare, Acces și Transparență.

Prin prisma acestora, CNCD cooperează și efectuează schimburi de informații, furnizează datele de contact ale tuturor organismelor relevante, ale asociațiilor, organizațiilor sau ale altor entități juridice care oferă informații și servicii lucrătorilor din Uniune și membrilor familiilor lor sau căi de atac în cazul unor litigii, inclusiv punctele de contact echivalente în alte state membre.

Accesul la informații și difuzarea acestora

La încadrarea în muncă, principiul nediscriminării între lucrătorii U.E. implică, pentru toți cetățenii statelor membre, recunoașterea aceleiași priorități ca și cea de care beneficiază lucrătorii care sunt cetățeni români. Este necesar ca lucrătorii ce doresc să se deplaseze să fie informați în mod constant despre condițiile de viață și de muncă din România, iar CNCD – ca punct de contact și coordonator național al rețelei de instituții și organisme implicate în susținerea și promovarea egalității de tratament – este prima sursă de informare și de comunicare pentru lucrătorii U.E. și membrii familiilor lor.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi instituţiile responsabile pentru accesarea drepturilor lucrătorilor U.E. în România au obligaţia de a aduce în atenţia lucrătorilor din Uniunea Europeană şi a membrilor familiilor lor, precum şi a altor persoane interesate informaţiile relevante, referitoare la aplicarea la nivel naţional a normelor Uniunii Europene privind libera circulaţie a lucrătorilor, într-un mod clar, transparent, lipsit de ambiguitate, uşor accesibil.

CNCD furnizează gratuit informaţii, actualizate periodic, prin intermediul site-ului propriu, dar și prin intermediul unor ghiduri specifice sau altor canale și tipuri de materiale informative referitoare la drepturile conferite de legislaţia Uniunii Europene privind libera circulaţie a lucrătorilor. De asemenea, derulează campanii de informare și diseminare prin mijloace adecvate a reglementărilor europene și naționale în domeniile liberei circulații a lucrătorilor și egalității de tratament.