Informare și Pomovare

Punct de contact

CNCD servește drept punct de contact și sesizare, ca autoritate căreia i se pot adresa aceste persoane dacă se confruntă cu probleme pe teritoriul României.
În exercitarea funcției sale ca punct de contact, CNCD acționează promovând trei principii fundamentale: Informare, Acces și Transparență.

Prin prisma acestora, CNCD cooperează și efectuează schimburi de informații, furnizează datele de contact ale tuturor organismelor relevante, ale asociațiilor, organizațiilor sau ale altor entități juridice care oferă informații și servicii lucrătorilor din Uniune și membrilor familiilor lor sau căi de atac în cazul unor litigii, inclusiv punctele de contact echivalente în alte state membre.