Buletin informativ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Buletinul informativ conține informaţii comunicate din oficiu, prevăzute de articolul 5, alineatul 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

»  actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice (vizualizează la Despre CNCD,  secțiunea Legislație)

»  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice (vizualizează la Despre CNCD,  secțiunea Organizare) 

»  numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice  (vizualizează la Despre CNCD, secțiunea Conducere)

»  numele și prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (vizualizează la Informații de interes public – Solicitare informații)

»  coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

»  audienţe (detalii la Audiențe președinte)

»  sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

»  programele şi strategiile proprii

»  lista cuprinzând documentele de interes public (vizualizează la Informații de interes public, secțiunea Lista documentelor de interes public)

»  lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (vizualizează la Informații de interes public, secțiunea Lista documentelor de interes public)

»  modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (vizualizează la Informații de interes public, secțiunea Modele de cerere)