Despre CNCD

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își desfașoară activitatea în domeniul discriminării.

Este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.

Consiliul își exercită atribuțiile în următoarele domenii:

Legislație

Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată
Vizualizează documentul
Hotărârea Guvernului nr.1194 din 2001 privind organizarea și funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Vizualizează documentul
Ordinul Președintelui CNCD nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și a sesizărilor
Vizualizează documentul

Conducere

Csaba Ferenc ASZTALOS, președinte
Vizualizează CV
Adrian-Nicolae DIACONU, vicepreședinte
Vizualizează CV

Organizare

Organigrama CNCD
Vizualizează documentul
Codul de conduită
Vizualizează documentul
Regulament de organizare și funcționare
Vizualizează documentul
Comisia paritară
Vizualizează documentul