Drepturi și Restricții

Dispoziții care facilitează asigurarea și respectarea drepturilor de liberă circulație a lucrătorilor din celelalte state ale Uniunii Europene pe teritoriul României
Egalitatea de tratament pentru lucrătorii din U.E. și membrii familiilor lor pe teritoriul României
Principalele reglementări privind egalitatea de tratament a lucrătorilor U.E. pe teritoriul României