Solicitare informații

Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Laura Cristina NICULESCUConsilier superior în cadrul Serviciului Comunicare, Secretariat și Relații cu Publicul

Legislație privind informațiile de interes public

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată)