Solicitare informații

Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Laura Cristina NICULESCUConsilier superior în cadrul Serviciului Comunicare, Secretariat și Relații cu Publicul

Legislație privind informațiile de interes public

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată)
Vizualizează documentul
Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Vizualizează documentul
Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Vizualizează documentul

Lista documentelor de interes public

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de CNCD
Vizualizează documentul
Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu
Vizualizează documentul
Lista informațiilor de interes public comunicate la cerere
Vizualizează documentul
Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității
Vizualizează documentul

Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001

Raport privind aplicarea Legii 544/2001 (anul 2022)
Vizualizează documentul
Raport privind aplicarea Legii 544/2001 (anul 2021)
Vizualizează documentul
Raport privind aplicarea Legii 544/2001 (anul 2020)
Vizualizează documentul
Raport privind aplicarea Legii 544/2001 (anul 2019)
Vizualizează documentul
Raport privind aplicarea Legii 544/2001 (anul 2018)
Vizualizează documentul

Modele de cerere

Cerere tip de solicitare de informații publice
Vizualizează documentul
Model de reclamație administrativă
Vizualizează documentul
Model de reclamație administrativă 1 – Răspuns negativ
Vizualizează documentul
Model de reclamație administrativă 2 – Nu s-a răspuns în termen
Vizualizează documentul