Solicitare informații

Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Laura Cristina NICULESCUConsilier superior în cadrul Serviciului Comunicare, Secretariat și Relații cu Publicul

Legislație privind informațiile de interes public