Cooperare și Susținere

Coordonare

Din rolul coordonatorului, CNCD promovează dialogul cu partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale corespunzătoare (inclusiv cu agențiile din România ale SOLVIT și EURES) pentru a combate restricțiile și obstacolele nejustificate în calea dreptului la liberă circulație sau diferite forme de discriminare pe motiv de cetățenie și pentru a asigura accesul ușor al lucrătorilor U.E. și al membrilor familiilor lor la informații relevante privind dispozițiile Directiva 2014/54/UE și ale Legii 106/2017, inclusiv informații despre organismele comunitare și naționale care au atribuții și responsabilități prevăzute prin aceste norme și despre protecția și căile de atac disponibile.

Protecție

CNCD garantează o protecție reală și eficace lucrătorilor din Uniune și membrilor familiilor lor care au făcut obiectul unei discriminări pe motiv de cetățenie sau al unor restricții sau obstacole nejustificate în exercitarea dreptului lor la liberă circulație.

Dialog național

– consultare, schimb de informaţii și coordonare cu toate instituţiile responsabile pentru accesarea drepturilor lucrătorilor U.E. în România, în cadrul Grupului de lucru sub autoritatea CNCD.
– schimb de informații și colaborare cu organismele neguvernamentale, organizaţiile patronale şi sindicale care au un interes legitim în promovarea principiului egalităţii de tratament pentru lucrătorii din Uniunea Europeană şi membrii familiilor lor.
– promovare a măsurilor care să încurajeze cooperarea între statele membre și să monitorizeze activarea cerințelor minime stipulate de legislația în vigoare.
– inițiative, realizări, obiective, pe temeiuri juridice pentru menținerea drepturilor lucrătorilor în parametri unitari la nivel european.

Dialog comunitar

– promovare la nivel național și comunitar a drepturilor lucrătorilor U.E. asigurându-se că atât instituțiile și organizațiile din Români