Cooperare și Susținere

Coordonare

Din rolul coordonatorului, CNCD promovează dialogul cu partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale corespunzătoare (inclusiv cu agențiile din România ale SOLVIT și EURES) pentru a combate restricțiile și obstacolele nejustificate în calea dreptului la liberă circulație sau diferite forme de discriminare pe motiv de cetățenie și pentru a asigura accesul ușor al lucrătorilor U.E. și al membrilor familiilor lor la informații relevante privind dispozițiile Directiva 2014/54/UE și ale Legii 106/2017, inclusiv informații despre organismele comunitare și naționale care au atribuții și responsabilități prevăzute prin aceste norme și despre protecția și căile de atac disponibile.

Protecție

CNCD garantează o protecție reală și eficace lucrătorilor din Uniune și membrilor familiilor lor care au făcut obiectul unei discriminări pe motiv de cetățenie sau al unor restricții sau obstacole nejustificate în exercitarea dreptului lor la liberă circulație.

Dialog național

– consultare, schimb de informaţii și coordonare cu toate instituţiile responsabile pentru accesarea drepturilor lucrătorilor U.E. în România, în cadrul Grupului de lucru sub autoritatea CNCD.
– schimb de informații și colaborare cu organismele neguvernamentale, organizaţiile patronale şi sindicale care au un interes legitim în promovarea principiului egalităţii de tratament pentru lucrătorii din Uniunea Europeană şi membrii familiilor lor.
– promovare a măsurilor care să încurajeze cooperarea între statele membre și să monitorizeze activarea cerințelor minime stipulate de legislația în vigoare.
– inițiative, realizări, obiective, pe temeiuri juridice pentru menținerea drepturilor lucrătorilor în parametri unitari la nivel european.

Dialog comunitar

– promovare la nivel național și comunitar a drepturilor lucrătorilor U.E. asigurându-se că atât instituțiile și organizațiile din România, cât și organismele dedicate din fiecare stat membru cooperează îndeaproape cu rețelele de informare și de sprijin existente precum Europa ta, SOLVIT, Rețeaua întreprinderilor europene, ghișeele unice și EURES.
– implicare în consolidarea caracterului incluziv și coeziunii societății europene pentru a permite tuturor cetățenilor să beneficieze de un acces egal la oportunități și resurse.
– contribuție la cooperarea pe baza bunelor practici și corelarea măsurilor pentru combaterea discriminării.
– completare permanentă și reciprocă a activităților statelor membre în ceea ce privește drepturile lucrătorilor la informare și consultare, consolidare a cadrului general de informare și consultare între statele membre.
– monitorizare a evoluției acordurilor de cooperare și sprijinire a schimburilor de experiență și a cercetării, construire de baze de date cuprinzând jurisprudență, proceduri, cauze și efecte în domeniul combaterii discriminării și inegalității de tratament în domeniul liberei circulații a lucrătorilor U.E.

B.P.M.S.E.T.L.U.E.

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite pe baza Directivei 2014/54/UE și transpuse prin Legea 106/2017, în cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării funcționează Biroul pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E. (B.P.M.S.E.T.L.U.E.), cu obiective specifice de promovare, analiză, monitorizare şi susţinere a egalităţii de tratament pentru toţi lucrătorii din U.E. şi membrii familiilor lor, fără discriminare pe motiv de cetăţenie, fără restricţii sau obstacole nejustificate în calea dreptului lor la liberă circulaţie.