Publicații

Percepții şi atitudini față de fenomenul de discriminare 2005
Barometrul de opinie privind discriminarea în România 2004