Publicații

Percepții şi atitudini față de fenomenul de discriminare 2005
Vezi documentul
Barometrul de opinie privind discriminarea în România 2004
Vezi documentul
Sondajul „Perceptii si atitudini ale populatiei Romaniei fata de Strategia nationala de prevenire si combatere a discriminarii” – 2015

Sondajul a fost realizat in cadrul proiectului predefinit „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile”, derulat in parteneriat cu Consiliul Europei, prin Directia de Cetatenie Democratica si Participare a Consiliului Europei, proiect finantat prin programul RO10 – Copii si tineri la risc si initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, gestionat de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE), 2009-2014.

Vezi documentul
Sondaj de opinie la nivel national privind nivelul discriminării în România și precepțiile actuale asupra infracțiunilor motivate de ură – 2018

Sondajul a fost realizat în cadrul proiectului „10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordări noi ale acțiunilor privind infracțiunile motivate de ură” – NoIntoHate2018

Vezi documentul
CNCD Mediatorul Antidiscriminare vol. 2
Vezi documentul
CNCD Mediatorul Antidiscriminare vol. 1
Vezi documentul