Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de 30 septembrie 2020, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Lipsa unui acord cu privire la reguli de participare la Sărbătorile Pascale din anul 2020 pentru toate cultele creștine recunoscute de lege reprezintă faptă de discriminare, conform art. 2 alin. (1) și art. 2 alin. (4) din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea avertismentului contravențional față de Ministerul Afacerilor Interne.
Colegiul director recomandă Ministerului Afacerilor Interne ca, în viitor, să respecte obligația de echidistanță față de toate cultele recunoscute din România și să stabilească reguli nediscriminatorii în exercitarea dreptului la libertatea conștiinței.
Hotărâre adoptată cu 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă.

2. Utilizarea termenului de “țigancă păgână” de către un cadru didactic față de o elevă, și sancționarea elevei cu nota 3 pentru refuzul de a intra într-o biserică, reprezintă faptă de discriminare multiplă și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. (1), art 2 alin (5), art 2 alin (6) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 2.000 lei față de cadrul didactic.
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (9 voturi, respectiv 8 voturi pentru amendă și 1 vot împotrivă).

3. Mesajul publicat pe pagina de socializare de către domnul Andrei Caramitru:
“Eu de azi mă dezic oficial de Organizația BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toată chestia asta numită BOR este doar o organizație criminală, retrogadă, retardată, coruptă. Și ortodoxia ca rit creștin a devenit un coșmar rusofon criminal. Care ne ține în afara civilizației. Și nu are NICI o legătură cu Biblia și cu credința. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică. Așa că de azi oameni buni – EU NU O SĂ MAI CALC NICIODATĂ ÎN VREO BISERICĂ ORTODOXĂ. Oricine își face nuntă, botez etc. acolo – eu nu o să vin. Și nu voi mai interacționa vreodată cu vreun angajat al acestei organzații. Punct.”
reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 5.000 lei domnului Andrei Caramitru.
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (9 voturi).

4. Colegiul director a statuat faptul că, evacuarea unei petente din imobilul în care a conviețiuit mai bine de 25 ani în concubinaj, după decesul partenerului, poate avea efecte discriminatorii în lipsa unor prevederi legale care să reglementeze regimul juridic privind conviețuirea acestor cupluri de sex diferit, conform art. 2 alin. (1) din O.G. 137/2000, republicată.

Comunicatul oficial, aici.