Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 26 martie 2020, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante:

 

Referent clasa a-III-a, grad profesional debutant în cadrul Biroului Resurse Umane şi Salarizare –  Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare şi Administrativ – 1 post

           

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 26.03.2020 ora 9:30 şi un interviu, în termenul legal.

           

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în perioada 24.02-16.03.2020.

ondiţiile specifice pentru ocuparea postului de referent clasa a-III-a, grad profesional debutant în cadrul Biroului Resurse Umane şi Salarizare –  Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare şi Administrativ sunt:

 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. Perfecţionări (specializări): – ;
 3. Vechime în specialitatea studiilor: – ;
 4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – ;
 5. Limbi străine: – ;
 6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: – spirit de lucru în echipă, aptitudinea de a desfăşura activităţi

     complexe, asumarea responsabilităţii, adaptabilitate, sociabilitate, intuiţie, consecvenţă, abilitate de comunicare, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, creativitate, seriozitate, bune cunoştinţe a legislaţiei;

 1. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi externe: Da.

 

Atribuțiile postului: 

 1. Întocmeşte adeverinţe pentru salariaţii instituţiei cu privire la salarizarea acestora, adeverinţe pentru bancă, medicul de familie, etc;
 2. Întocmeşte şi centralizează programarea şi reprogramarea concediului de odihnă al salariaţilor;
 3. Întocmeşte situaţii statistice specifice domeniului de activitate;
 4. Desfăşoară activităţi administrative pentru buna organizare şi funcţionare a Biroului;
 5. Păstrează confidenţialitatea datelor personale şi salariale ale salariaţilor;
 6. Participă la cursuri de formare şi perfecţionare, conferinţe, simpozioane, mese rotunde în domeniu de activitate specific, precum şi la cele referitoare la fondurile externe nerambursabile;
 1. Solicită asistenţă de specialitate şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 2. Arhivează documentele emise de compartimentul propriu;
 3. Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 1. Îndeplineşte activităţi de curierat pentru Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare şi Administrativ şi pentru conducerea instituţiei;
 1. Asigură deplasările în interesul serviciului la solicitarea conducerii instituţiei;
 2. Respectă şi asigură respectarea în cadrul biroului a Regulamentului Uniunii Europene 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 1. Îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din ordine ale preşedintelui, stabilite de şeful de birou, directorul direcţiei sau secretarul general în funcţie de specificul activităţii.