Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi până la data de 12.07.2022 la concursul/examenul organizat în data de 26.07.2022 pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut