Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în data de 11.08.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul Compartimentului Financiar, Buget și Contabilitate – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ

Document atașat