Rezultatul candidaților la proba scrisă a examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici organizat în data de 06.09.2022

Atasament