Rezultatul candidaților la proba scrisă a concursului organizat în data de 23.08.2021 pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E.