Rezultatul candidaților la proba scrisă a concursului/examenului organizat în data de 26.07.2022 pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut

Document atașat