Rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 23.08.2021 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Sustinerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E.