martie 2014 – martie 2016

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a implementat, in perioada 2014-2016, proiectul predefinit cu finantare externa nerambursabila intitulat „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile„, finantat in cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014, Domeniul RO 10 – Copii si tineri la risc si initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, avand ca principal partener Consiliul Europei, prin Directia de Cetatenie Democratica si Participare a Consiliului Europei.

Scopul proiectului:

 1. Sa contribuie la elaborarea strategiei nationale de prevenire si combatere a discriminarii in perioada 2014 – 2020 printr-o larga participare a tuturor actorilor semnificativi si pe baza standardelor europene relevante
 2. Sa creasca nivelul de constientizare cu privire la noile provocari in dinamica fenomenului discriminarii in societatea romaneasca, atat la nivel national cat si local

Principalele activitati:

 1. Cercetare pentru a identifica bunele practici europene si elaborarea materialelor informative relevante
 2. Realizarea unui sondaj privind perceptiile, atitudinile si asteptarile populatiei cu privire la fenomenul de discriminare si metodele de combatere a acestuia
 3. Consultari cu institutiile implicate in aplicarea strategiei (ministere, alte autoritati centrale si locale) si ONG-urile active in domeniu, precum si cu reprezentantii grupurilor vulnerabile si ai categoriilor profesionale
 4. Organizarea de mese rotunde la nivel regional cu reprezentanti ai autoritatilor locale, ONG-urile active la nivel local/regional, ai asociatiilor profesionale in scopul identificarii problemelor actuale si a celor mai bune solutii de abordare a acestora
 5. Infiintarea unui grup de lucru si elaborarea unei propuneri de Strategie
 6. Cursuri specializate pentru reprezentantii categoriilor profesionale direct implicate in activitati educationale si judiciare cu impact asupra problematicii discriminarii (inspectori scolari, profesori, magistrati si politisti)
 7. Organizarea unei vizite de studiu la Curtea Europeana a Drepturilor Omului si la Consiliul Europei pentru un grup de experti si magistrate
 8. Realizarea unei campanii de promovare (care sa includa retele de socializare) cu privire la problematica discriminarii in Romania
 9. Crearea unei platforme/portal web pentru a face cunoscute activitatile specifice de prevenire si combatere a discriminarii si noua strategie nationala in domeniu

Buget
Buget total: 399.990 EURO

Partener: Consiliul Europei (CoE)

Durata proiectului si intervalul de implementare a acestuia:
Doi ani (24 de luni), in perioada martie 2014 – martie 2016