01 mai 2014 – 30 noiembrie 2015

Proiect co – finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013
Axa prioritara 1 – „Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”
Domeniul major de interventie: 1.3 – „Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
Contractul nr. 1.3.174
Cod SMIS 52473

Anunt finalizare proiect
„Formare în domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”
In luna octombrie 2015 s-a finalizat proiectul „Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”, derulat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in perioada 01 mai 2014 – 30 noiembrie 2015, s-a justificat in contextul necesitatii indeplinirii conditionalitatilor ex-ante in domeniul nediscriminarii, egalitatii de gen si protectiei persoanelor cu dizabilitati, pentru Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, conform Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013, prin asigurarea indeplinirii componentei de formare in domeniul nediscriminarii, egalitatii de gen si a drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Acest proiect a avut ca principal scop consolidarea capacitatii de evaluare a modului in care principiile antidiscriminarii, egalitatii de gen si drepturile persoanelor cu dizabilitati se regasesc pe parcursul diverselor etape aferente pregatirii, elaborarii si implementarii programelor operationale.

Programul de formare s-a adresat intregului personal implicat in managementul si controlul FESI din cadrul Autoritatilor de management, Organisme intermediare, Autoritatea de certificare si plata, Autoritatea de audit precum si Ministerul Fondurilor Europene. Desfasurarea programului de formare s-a axat pe legislatia si politica Uniunii in materie de antidiscriminare, egalitate de gen si protectia persoanelor cu dizabilitati fiind structurat in 3 module specifice domeniilor drepturilor omului, respectiv “Antidiscriminare”, “Egalitate de gen”, “Drepturile persoanelor cu dizabilitati”.

In cadrul proiectului au fost organizate organizate sesiuni de formare aferente fiecarei conditionalitati ex-ante, in Bucuresti si judetele Constanta, Prahova, Brasov si Suceava, la care au participat persoane implicate in managementul si controlul fondurilor europene structurale si de investitii, din cadrul autoritatilor de management, organismelor intermediare, autoritati de certificare si plata si autoritati de audit, la toate nivelurile relevante.

Proiectul a beneficiat de un buget total de 7.378.270,53 lei, din care:
5.533.702,90 lei – reprezentand asistenta financiara nerambursabila solicitata din Fondul European de Dezvoltare Regionala
1.844.567,63 – reprezentand co-finantarea solicitantului