Informații proiect:

Denumire: „10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordări noi ale acțiunilor privind infracțiunile motivate de ură” – NoIntoHate2018

Perioada: 01.10.2018 – 31.06.2020

Coordonator: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Partener: Institutul pentru Politici Publice

Sursa de finanțare: Programul Drepturi, Egalitate, Cetățenie 2014-2020 al Uniunii Europene, conform Contractului de Grant nr. 809349 – NoIntoHate2018 – REC-AG-2017/REC-RRAC-HATEAG-2017

Buget: 242,840.51 Euro

Scopul proiectului a fost de a evalua impactul Deciziei Cadru privind Rasismul și Xenofobia la nivelul României, identificând în același timp nevoile de îmbunătățire a legislației/politicilor în conformitate cu standardele UE, precum și consolidarea capacității instituțiilor naționale antidiscriminare pentru a se implica în prevenirea infracțiunilor motivate de ură.

Aflarea motivelor lipsei de încredere a cetățenilor (victimelor) în raportarea unei infracțiuni motivată de ură este esențială pentru entitățile ce aplică legea, în vederea organizării sistemului în mod corespunzător, iar proiectul a inclus un sondaj la nivel național realizat de C.N.C.D. (1.040 persoane au fost implicate într-un eșantion reprezentativ național) despre atitudinea oamenilor de a raporta incidentele motivate de ură (un instrument care ar putea fi implementat anual).

Ulterior, având în vedere și datele oferite de instituțiile responsabile cu înregistrarea și raportarea infracțiunilor motiva de ură, a fost redactat un Raport național“ 10 ani de decizie cadru privind prevenirea infracțiunilor, România angajată pentru îmbunătățirea mecanismelor de raportare și înregistrare referitoare la infracțiuni motivate de ură”.

Întrucât legislația este importantă, în cadrul proiectului s-a urmărit utilizarea expertizei unor grupuri de lucru instituționale pentru a revizui cadrul legislativ prin promovarea unor amendamente dacă acestea sunt necesare. Astfel, au fost încheiate/înnoite protocoale cu Academia de Poliție/ISOP, Școala Națională de Jandarmerie și INM.

Creșterea capacității instituționale s-a realizat prin organizarea unor cursuri de formare pentru persoanele direct implicate în procesul de înregistrare și raportare a infracțiunilor motivate de ură.

Astfel, în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 experți din cadrul CNCD și IPP au sustinut 12 sesiuni de formare ( 8 sesiuni pentru categoria profesională a magistraților și 4 sesiuni pentru categoriile profesionale de polițiști și jandarmi), câte 2 sesiuni/lună.

Fiecare sesiune a avut o durată de 3 zile de training și au fost dezbătute și aprofundate teme precum: legislația națională și europeană în domeniul nediscriminării, jurisprudența națională, a Curții Europene de Justiție și a C.E.D.O. în materie, precum și cazuistica Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, atribuțiile și competențele instituției, proceduri administrative și judiciare.