Începând cu data de 01 decembrie 2020, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a implementat, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Politici Publice, pentru o perioadă de 24 de luni, proiectul ”Combaterea discriminării în clasă – ghid pentru profesori” ProfsAgainstDiscrimination, finanțat de Comisia Europeană prin Programul REC-RDIS-DISC-AG-2020, conform Acordului nr.963306.

În cadrul acestui proiect au fost realizate trei sondaje la nivel național în rândul profesorilor, părinților și Inspectoratelor Școlare Județene cu privire la existența fenomenului discriminării, un studiu privind legislația antidiscriminare și concluziile celor trei sondaje, sesiuni de formare pentru cadrele didactice la nivel național, un ghid practic pentru profesori, precum și un “White paper” care cuprinde o serie de recomandări pentru combaterea discriminării în educație.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele implementării proiectului, concluzii și recomandări.

Proiectul a beneficiat de un buget total de 269.559,75 euro ( 80% finanțare UE și 20% cofinanțare).
Pentru mai multe informații privind proiectul, consultați paginile următoare:

CNCD:

https://www.cncd.ro/proiecte/proiectul-combaterea-discriminarii-in-clasa-ghid-pentru-profesori-profsagainstdiscrimination/

IPP:  http://www.ipp.ro/profsagainstdiscrimination

București,
24 noiembrie 2022