Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de 27 iulie 2022, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Afirmația președintei Comitetului Național Paralimpic, Sally Wood Lamont, la adresa sportivului paralimpic Theodor Matican: ”nu va mai participa până nu-mi face mie dovada că știe să schieze(…)” reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată. S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 1.000 lei față de președinta Comitetului Național Paralimpic. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (7 voturi).

2. Restrângerea accesului la competiția de la Tokyo 2021 (paraciclism) a sportivului paralimpic Theodor Matican de către Comitetului Național Paralimpic, prin refuzul Comitetului Național Paralimpic de a asigura sportivului cu dizabilități un însoțitor la competiție, reprezintă faptă de discriminare prin care se încalcă dreptul persoanei cu dizabilități de a participa la competiții sportive conform art. 2 alin. (1), (4) și (5) coroborat cu art. 10 lit. h) din O.G. nr. 137/2000, republicată, art. 6, lit. f) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și art. 30 din Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.
S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 10.000 lei în sarcina Comitetului Național Paralimpic. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (7 voturi).

3. Afișarea unui anunț/mesaj într-un loc public, respectiv o benzinărie Lukoil din localitatea Bungetu, județul Dâmbovița, în care se face referire la anumite caracteristici fiziologice ale femeii într-un mod denigrator/ofensator la adresa persoanelor de gen feminin : „Cu stimă, vă rugăm nu schimbați tampoane sau OB în incinta stației; rușine să ducem mizeria dumneavoastră.” reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată. S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale societății comerciale Lukoil în cuantum de 5000 lei. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (7 voturi).

Document atașat