Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor în data de 16 noiembrie, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Cu privire la declarațiile premierului Ungariei, Viktor Orbán, din data de 23 iulie 2022, de la Tușnad, România:
– condamnă public declarațiile în speță ale premierului Ungariei, pe care le califică ca fiind discurs de ură, și constată că prin mesajul transmis s-a creat o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa unor categorii de persoane pe criteriul de naționalitate și rasă.
– în privința răspunderii juridice a părții reclamate, Colegiul director admite excepția imunității jurisdicționale a lui Viktor Orbán, având în vedere calitatea acestuia de premier al Ungariei, aflat într-un stat străin, România.

Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi pentru, 3 împotrivă și 1 abținere.

2. Spotul publicitar de promovare a unei mărci de vin ”Jurnalul unui burlac” conține mesaje care prejudiciază după criteriul de sex respectul pentru demnitatea umană, constituind faptă de discriminare potrivit art. 2 alin. (1), art. 15 din OG. 137/2000, respectiv art. 19 din Legea 202/2002. Sancționează partea reclamată cu amendă contravențională în cuantum de 10.000 de lei.

Hotărârea de constatare a fost adoptată cu unanimitate de voturi a membrilor Colegiului director, sancțiunea a adoptată cu 5 voturi pentru și 3 împotrivă.

3. Fapta Ministerului Educației Naționale prin care a eliminat acordarea bursei de ajutor social elevilor care învață într-o unitate școlară aflată într-o altă localitate, decât cea de domiciliu, constituie faptă de discriminare potrivit art. 1 alin. (2) lit. e., art. 2 alin. (1), alin. (3), art. 10 lit. h, art. 11 alin. (1). Se sancționează cu amendă contravențională în cuantum de 10. 000 de lei Ministerul Educației Naționale, se stabilește un termen de monitorizare de 6 luni pentru eliminarea faptei de discriminare.

Hotărârea de constatare a fost adoptată cu unanimitate de voturi (8) a celor prezenți, sancțiunea a fost stabilită cu 5 voturi pentru 3 împotrivă.

4. Fapta societății comerciale de a interzice accesul în incinta ștrandului pentru un grup de persoane cetățeni români aparținând minorității rome constituie faptă de discriminare potrivit art. 2 alin. (1) și art. 10 lit. f, respectiv art. 15 din O.G. 137/2000. Se aplică sancțiunea amenzii contranvenționale în cuantum de 10.000 de lei.

Hotărârea de constatare a fost adoptată cu unanimitate de voturi, sancțiunea a fost stabilită cu 5 voturi pentru 3 împotrivă.

București, 16 noiembrie 2022
Colegiul director al CNCD