Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de 12 august 2020, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Introducerea și utilizarea pe parcursul procedurii de recrutare, pentru poziția de controlor trafic aerian, a criteriului de vârstă, fără a promova testul justficării obiective (criteriul să urmărească un scop legitim, să fie adecvat și necesar, respectiv să fie proporțional cu scopul urmărit) constituie o faptă de discriminare directă prin care s-a încălcat dreptul la egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, potrivit art. 2 alin. (1) coroborat cu art. 6 din OG. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 11.000 de lei față de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (5 voturi).

2. Refuzul conducătorului auto de taxi de a efectua o cursă pentru un copil cu o dizabilitate locomotorie, aflat într-un cărucior cu rotile, însoțit de mamă, constituie o faptă de discriminare directă, prin care s-a încălcat dreptul de acces la servicii în condiții de egalitate, potrivit art. 2 alin. (1) coroborat cu art. 11 alin. (2).

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 10.000 lei față de S.C. TRANSRELAXA S.R.L. din Târgu Mureș.
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (5 voturi).

Comunicatul oficial, aici.