Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de 03 iunie 2020, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Impunerea unei limite maxime de vârstă la încheierea unei polițe de asigurare pentru călătorii în străinatate reprezintă faptă de discriminare conform art. 2 alin. (1) și art. 10, litera b din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea avertismentului contravențional. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (8 voturi).

2. Refuzul înscrierii la concursul organizat la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr”din Câmpina din cauza unei medii la purtare sub 9 (nouă), din anii de studii din liceu, reprezintă faptă de discriminare conform art. 2 alin. (3) și art. 11 alin. (1), din O.G. 137/2000, republicată.

Pe viitor se recomandă găsirea unei alte modalități de verificare a competențelor necesare înscrierii. Hotărâre adoptată cu 7 voturi pentru, 1 împotrivă.

3. Publicarea unor articole prin care Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este considerată organizație nazistă, reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 3000 lei. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (8 voturi).

4. Publicarea unui articol în ziarul local Monitorul de Făgăraș cu conținut rasist la adresa persoanelor de etnie romă reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea avertismentului contravențional față de ziaristă și amendă contravențională față de Monitorul de Făgăraș de 3000 lei. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (8 voturi).

Comunicatul oficial, aici.