Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților la concursul de recrutare pentru funcție publică de execuție vacantă Compartimentul Financiar, Buget și Contabilitate, organizat în data de 02.08.2021

Atasamente