ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, din data de 14 mai 2021, a examenului de promovare în grad profesional, superior celui deținut, organizat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Atasamente