ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba interviu a examenului de promovare în grad profesional, superior celui deținut, organizat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în data de 14.05.2021, ora 10:00, proba scrisă

Atasamente